Pondělí
26
09 | 2016

Evropský den jazyků

Ukázky cizích jazyků ústy obyvatel Valašských Klobouk, jejichž mateřským jazykem není čeština
Pondělí
26
09 | 2016

AIESEC ve výuce angličtiny

8 stážistů z cizích zemí v hodinách anglického jazyka od 26. - 30. září
Středa
12
10 | 2016

Přírodovědný klokan

kategorie Junior (1. a 2. ročníky)
Pátek
04
11 | 2016

Gymnázium Valašské Klobouky

Jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (www.prf.upol.cz), což umožňuje našim studentům účastnit se odborných exkurzí a stáží na vysoké škole. Vzájemná spolupráce mezi školami spočívá také v rozvoji talentovaných žáků, v realizaci pedagogických praxí studentů PřF UP na našem gymnáziu a na přípravě společných grantových projektů.

Naše škola se stala partnerem British Council a účastníkem věrnostního programu Addvantage. Zařadili jsme se tak do exkluzivní skupiny partnerů, kteří užívají logo British Council Partner Institution, hromadně registrují kandidáty na mezinárodní zkoušky za zvýhodněnou cenu a účastní se speciálních seminářů a akcí.

Škola realizuje projekt výměny studentů s německým Gymnáziem v Isny s názvem "Poznejme se!" za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Fond cíleně podporuje projekty, které rozvíjí porozumění mezi Čechy a Němci a prohlubují poznávání vzájemné kultury a dějin.