Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Kalendář akcí

24.
Březen

Soutěžící: Jitka Nováková, Martin Dohnal

27.
Březen

Krajské kolo se uskuteční v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Naši školu budou reprezentovat  Jitka Nováková a Martin Dohnal ze 3.A.

28.
Březen

Studenti 1. ročníků se zúčastní diskuzního fóra s panem Romanem Macharáčkem. Válečný veterán bude besedovat nejen o účasti na zahraničních vojenských misích, ale i o práci s mládeží ve skautu. Akce se uskuteční v Sokolovně Slavičín, projekt organizuje Nadace jana Pivečky.

29.
Březen

Krajské kolo se uskuteční na Gymnáziu Uherské Hradiště. Naši školu bude reprezentovat  Jiří Cmajdálka (4.A) v kategorii D.

31.
Březen

Soutěžící: Petr Jordán, David Zvonek

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a aktuality

17.3.2023

Dne 14. 3. 2023 jsme na našem gymnáziu přivítali milovníky německého jazyka, kteří se rozhodli porovnat své znalosti s vrstevníky dalších středních škol našeho okresu. Porotu této již tradiční soutěže organizované předmětovou komisí německého jazyka Gymnázia Valašské Klobouky tvořili vyučující německého jazyka zúčastněných škol. Naše gymnázium reprezentoval Zdeněk Vaňatka ze 3.B.

10.3.2023

V tomto školním roce probíhá už 12. ročník celostátní soutěže Finanční gramotnost. Naši studenti se opět zapojili a všichni si napsali test, kde museli odpovídat na teoretické i praktické otázky, a také museli počítat. Spousta z nich dosáhla výborných výsledků, ale do okresního kola mohli postoupit jen tři z nich.

10.3.2023

V prvním pololetí se všichni studenti naší školy v rámci ZSV zapojili do ekonomické olympiády. Čekalo na ně 25 záludných otázek z ekonomické teorie i praxe. Na výsledky jsme si museli nějaký čas počkat, ale do krajského kola nakonec postoupili 3 studenti: Roman Petrůj 3.B, Jiří Cmajdálka 4.A a Natálie Čevelová 3.A. Krajské kolo se konalo 30. ledna t. r. na FAME UTB Zlín a účastnilo se jej více než 60 studentů Zlínského kraje. Tady už museli kromě teorie řešit i ekonomické výpočty. Naši studenti sice nepostoupili do celostátního kola, ale i tak si skvěle poradili s náročným testem. Nejlépe se umístil Jiří Cmajdálka na 16. místě.

10.3.2023

Studenti 3. ročníků byli seznámeni dobrovolnicí náborového centra ve Zlíně s problematikou dárcovství kostní dřeně (krvetvorných buněk). Dozvěděli se, proč je důležité krvetvorné buňky darovat a proč je nezbytné, aby v registru bylo evidováno co nejvíce dárců. 

9.3.2023

Jako každým rokem i letos se na naší škole uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Významnou změnou v pořádání BiO byla změna ústřední komise, kterou se stala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

1.3.2023

Český červený kříž Valašské Klobouky pořádal 10. února 2023 v KD Klobučan dětský karneval. K výborné atmosféře karnevalu přispěli i studenti našeho gymnázia. Studenti všech ročníků výtvarné výchovy namalovali pohádkové televizní postavičky, velkého klauna a mráček s názvem karnevalu do fotokoutku. Malby se studentům vydařily, o čemž svědčí i to, že o fotokoutek byl velký zájem. Dokonce se děti o jednotlivé pohádkové postavičky při focení přetahovaly .

28.2.2023

Plesová sezóna je pro letošní kalendářní rok za námi, milovníci tance však nemusí smutnit. Tanec, i když jen ze sedadla diváka, je možné, v míře vrchovaté, zažít nyní i v divadelním prostředí, třeba zrovna ve Zlíně.

28.2.2023

Ve středu 22.02. 2023 se pro studenty 1. a 2. ročníku uskutečnila beseda na téma alkohol. Hostem byl zpěvák, skladatel a kytarista kapely Nebe – Petr Harazin. V roce 2019 se Harazin přiznal, že má problémy s alkoholem. Podstoupil tříměsíční pobyt v protialkoholní léčebně a po absolvování léčby se mu daří abstinovat. Pil jedenáct let. Často se napil víc, než bylo zdrávo. Svůj příběh sdílí veřejně dál prostřednictvím besed na téma závislostí po celé České republice a teď byl pozván i k nám do naší školy.Přednášel žákům o nebezpečí alkoholu a jiných drog. Podělil se o své zkušenosti s problémy s alkoholem, jaký vliv měl na jeho zdraví a osobní život a také jak ze všeho nejtěžší bylo si problém přiznat a přistoupit na léčbu.

22.2.2023

Studenti našeho gymnázia Jiří Cmajdálka (4.A) a Klára Lysáčková (3.B) se 22. 2. 2023 zúčastnili ve Zlíně okresního kola Zeměpisné olympiády v kategorii D. Soutěž byla rozdělena na 3 části. V písemném testu geografických znalostí studenti pracovali s demografickými a geografickými charakteristikami států, nebo způsoby, jak člověk ovlivňuje přírodu, či příroda člověka. V druhé části soutěže využívali mapy různých měřítek a vyhledávali doplňkové informace v přílohách. V praktické části se věnovali tématu geografie měst. Úkoly se vztahovaly k České republice. Pracovali s tabulkami pohybu obyvatelstva. Porovnávali mapy dostupnosti centra Prahy z jednotlivých obcí v zázemí Prahy pomocí hromadné a individuální dopravy.

10.2.2023

Postřehy z tanečních

3.2.2023

Od pondělí do středy (23. 1. – 25. 1.) navštívilo 10 studentů z našeho gymnázia hvězdárnu ve Vsetíně spolu s učiteli fyziky p. Šůstkem a p. Šenkeříkem. Zúčastnili jsme se programu, který nám prohloubil znalosti v oboru astronomie. Konkrétně v pozorování vesmírných těles na obloze pomocí dalekohledu. Program v prostorách vsetínské hvězdárny obsahoval přednášky o souhvězdích, planetách, orientaci na moři podle hvězd apod. V úterý nechyběl ani výlet na vsetínský zámek, kde jsme si mohli prohlédnout nejen výstavu, ale také přenosné planetárium, pod kterým jsme si pohodlně lehli a pozorovali noční oblohu a naučné filmy.

2.2.2023

Studenti 1. a 2. ročníku posílají pozdrav z lyžařského výcvikového kurzu z Bílé. 

Zobrazit vše

Gymnázium Valašské Klobouky

Škola s tradicí

 

 • 70 let historie
 • 4leté studium
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty
 • Zapojení do programu ERASMUS+
 • Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Partner British Council a účastník věrnostního programu Addvantage
 • AIESEC
 • Sportovní hala s horolezeckou stěnou
 • Nepovinné předměty a zájmové kroužky
 • Studentský časopis
 • Vlastní jídelna

 

 

Partner EU Partner MMR Partner Zlínský kraj Partner Zkolalogo_british_council_partner_institution.png (PNG 469x190px )logo_preparation_centre.jpg (JPG 354x190px )