Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Kalendář akcí

24.
Březen

Soutěžící: Jitka Nováková, Martin Dohnal

24.
Březen

- od 14:00 do 15:00 v učebnách 114 a 115 v budově gymnázia

27.
Březen

Krajské kolo se uskuteční v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Naši školu budou reprezentovat  Jitka Nováková a Martin Dohnal ze 3.A.

28.
Březen

Studenti 1. ročníků se zúčastní diskuzního fóra s panem Romanem Macharáčkem. Válečný veterán bude besedovat nejen o účasti na zahraničních vojenských misích, ale i o práci s mládeží ve skautu. Akce se uskuteční v Sokolovně Slavičín, projekt organizuje Nadace jana Pivečky.

29.
Březen

Krajské kolo se uskuteční na Gymnáziu Uherské Hradiště. Naši školu bude reprezentovat  Jiří Cmajdálka (4.A) v kategorii D.

31.
Březen

Soutěžící: Petr Jordán, David Zvonek

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a aktuality

22.3.2023

V letošním roce navazuje naše gymnázium na tradici výměnných pobytů s německým gymnáziem v Isny.

22.3.2023

Studenti 2. A třídy, kteří navštěvují výtvarnou výchovu, v současné době tisknou v hodinách výtvarné výchovy grafické listy v technice suché jehly. Suchá jehla je technika tisku z hloubky, kdy se tiskne to, co je do matrice vyryto. Tiskne vlastně stopa po jehle (ostrém rydle), kterou grafik vyryje do matrice obrázek. Grafika se tiskne na vlhký papír. To proto, aby se papír vtiskl do rýh matrice a „nasál“ tiskařskou barvu. Grafiku studenti tisknou na školním grafickém lisu, kde je v lisu nastaven velký tlak. K tisku se používají hlubotiskové barvy černé, modré, červené a žluté. Tato grafická technika je náročná, protože nanesená barva se musí setřít z nevyrytých částí matrice, což dá mnohdy dost fušku a také se musí odhadnout intenzita vytření, aby se barva nevytřela i z vyrytých částí matrice. Zvláštností této techniky je i to, že na matrici zůstává po vyrytí tzv. grádek (hoblinka), která následně při tisku zjemňuje výslednou kresbu grafiky.

22.3.2023

Každoročně se žáci gymnázia zapojují do programů a soutěží, které jim umožňují cestovat a poznávat země Evropské unie. Celkově již potřetí se žáci 3. A rozhodli zapojit do unikátní soutěže EuropaSecura. Tradičně sestavili tříčlenný tým a otestovali své znalosti v online vědomostním testu zaměřeném na bezpečnostní politiku. Po pečlivé a intenzívní přípravě se jim opět podařilo postoupit do krajského kola, kde mají za úkol zpracovat bezpečnostní analýzu aktuálního světového dění a následně ji ústně obhájit. Tentokrát se náš tým bude soustředit na politickou situaci v Turecku.

22.3.2023

Naši studenti Klára Lysáčková(3.B) a Tomáš Machalec(3.A) postoupili ze školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce do kola okresního a vydali se reprezentovat naše gymnázium v této soutěži do Zlína. Soutěž se skládala z písemné a ústní části, která obsahovala mnoho nelehkých úkolů.

17.3.2023

Dne 14. 3. 2023 jsme na našem gymnáziu přivítali milovníky německého jazyka, kteří se rozhodli porovnat své znalosti s vrstevníky dalších středních škol našeho okresu. Porotu této již tradiční soutěže organizované předmětovou komisí německého jazyka Gymnázia Valašské Klobouky tvořili vyučující německého jazyka zúčastněných škol. Naše gymnázium reprezentoval Zdeněk Vaňatka ze 3.B.

10.3.2023

V tomto školním roce probíhá už 12. ročník celostátní soutěže Finanční gramotnost. Naši studenti se opět zapojili a všichni si napsali test, kde museli odpovídat na teoretické i praktické otázky, a také museli počítat. Spousta z nich dosáhla výborných výsledků, ale do okresního kola mohli postoupit jen tři z nich.

10.3.2023

V prvním pololetí se všichni studenti naší školy v rámci ZSV zapojili do ekonomické olympiády. Čekalo na ně 25 záludných otázek z ekonomické teorie i praxe. Na výsledky jsme si museli nějaký čas počkat, ale do krajského kola nakonec postoupili 3 studenti: Roman Petrůj 3.B, Jiří Cmajdálka 4.A a Natálie Čevelová 3.A. Krajské kolo se konalo 30. ledna t. r. na FAME UTB Zlín a účastnilo se jej více než 60 studentů Zlínského kraje. Tady už museli kromě teorie řešit i ekonomické výpočty. Naši studenti sice nepostoupili do celostátního kola, ale i tak si skvěle poradili s náročným testem. Nejlépe se umístil Jiří Cmajdálka na 16. místě.

10.3.2023

Studenti 3. ročníků byli seznámeni dobrovolnicí náborového centra ve Zlíně s problematikou dárcovství kostní dřeně (krvetvorných buněk). Dozvěděli se, proč je důležité krvetvorné buňky darovat a proč je nezbytné, aby v registru bylo evidováno co nejvíce dárců. 

9.3.2023

Jako každým rokem i letos se na naší škole uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Významnou změnou v pořádání BiO byla změna ústřední komise, kterou se stala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

1.3.2023

Český červený kříž Valašské Klobouky pořádal 10. února 2023 v KD Klobučan dětský karneval. K výborné atmosféře karnevalu přispěli i studenti našeho gymnázia. Studenti všech ročníků výtvarné výchovy namalovali pohádkové televizní postavičky, velkého klauna a mráček s názvem karnevalu do fotokoutku. Malby se studentům vydařily, o čemž svědčí i to, že o fotokoutek byl velký zájem. Dokonce se děti o jednotlivé pohádkové postavičky při focení přetahovaly .

28.2.2023

Plesová sezóna je pro letošní kalendářní rok za námi, milovníci tance však nemusí smutnit. Tanec, i když jen ze sedadla diváka, je možné, v míře vrchovaté, zažít nyní i v divadelním prostředí, třeba zrovna ve Zlíně.

28.2.2023

Ve středu 22.02. 2023 se pro studenty 1. a 2. ročníku uskutečnila beseda na téma alkohol. Hostem byl zpěvák, skladatel a kytarista kapely Nebe – Petr Harazin. V roce 2019 se Harazin přiznal, že má problémy s alkoholem. Podstoupil tříměsíční pobyt v protialkoholní léčebně a po absolvování léčby se mu daří abstinovat. Pil jedenáct let. Často se napil víc, než bylo zdrávo. Svůj příběh sdílí veřejně dál prostřednictvím besed na téma závislostí po celé České republice a teď byl pozván i k nám do naší školy.Přednášel žákům o nebezpečí alkoholu a jiných drog. Podělil se o své zkušenosti s problémy s alkoholem, jaký vliv měl na jeho zdraví a osobní život a také jak ze všeho nejtěžší bylo si problém přiznat a přistoupit na léčbu.

Zobrazit vše

Gymnázium Valašské Klobouky

Škola s tradicí

 

 • 70 let historie
 • 4leté studium
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty
 • Zapojení do programu ERASMUS+
 • Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Partner British Council a účastník věrnostního programu Addvantage
 • AIESEC
 • Sportovní hala s horolezeckou stěnou
 • Nepovinné předměty a zájmové kroužky
 • Studentský časopis
 • Vlastní jídelna

 

 

Partner EU Partner MMR Partner Zlínský kraj Partner Zkolalogo_british_council_partner_institution.png (PNG 469x190px )logo_preparation_centre.jpg (JPG 354x190px )