Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Kalendář akcí

9.
Únor

až 5. 3.

Výtvarný spolek G a Sdružení výtvarných umělců MSP

5.
Březen

8.
Březen

V pátek 8. 3. 2024 v 18 hodin proběhne ve školní galerii a fotogalerii Gymnázia Valašské Klobouky slavnostní vernisáž výstavy fotografií Pavla Remeše pod názvem Krásy Bílých Karpat a Študlovský fašank.

17.
Březen

až 22. 3.

Předmětová komise estetické výchovy Gymnázia Valašské Klobouky pořádá společně s cestovní kanceláří PRO TRAVEL 4denní zájezd do Paříže. Během pobytu v Paříži navštívíme významná místa spojená s výtvarným uměním a dějinami umění.

22.
Březen

Pro vážné zájemce o studium na naší škole jsou určeny dva přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

5.
Duben

Pro vážné zájemce o studium na naší škole jsou určeny dva přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka.

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a aktuality

8.2.2024

Přihlášku a bližší informace k přípravným kurzům na přijímací zkoušky naleznete zde.

31.1.2024

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškouč. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok2024/2025 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, denní forma vzdělávání.

16.2.2024

Dne 15. 2. se druhé ročníky zúčastnily přednášky na téma Závislosti, návykové látky. V rámci dvouhodinové přednášky jsme se dozvěděli nejnovější informace o drogách, cigaretách a o závislosti samotné. Během programu jsme se mohli podívat, jak vypadají plíce kuřáků a pro srovnání i plíce nekuřáků. Také jsme si vyzkoušeli pomocí brýlí, které ukazovaly, jak vypadá svět pohledem lidí závislých např. na drogách, jaké je to být v jejich kůži.  

16.2.2024

Dne 12. 2. 2024 proběhla pro první ročníky beseda, jejímž tématem byly poruchy příjmu stravy u mladistvých. 

16.2.2024

Soutěž v Počítačové hře Bulánci na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách

14.2.2024

V prosinci 2023 se téměř všichni studenti naší školy zapojili online do školního kola soutěže Finanční gramotnost. Nejlépe si poradili se záludnými teoretickými i praktickými otázkami z oblastí financí Adam Mládek (2.A), Adam Jordán (3.A) a Nela Zemková (3.B). Tito studenti postoupili zároveň do okresního kola, kde již soutěžili jako tým a s přehledem vyhráli. Toto vítězství je posunulo do krajského kola, kde je čeká zpracování projektu podle zadaného tématu - rodinné finance.

14.2.2024

Jitka Nováková (4. A), Martin Dohnal (4. A), Jakub Vaculín (2. B) a Lukáš Kolínek (1. A) se v letošním školním roce zapojili do Geologické olympiády, kterou vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně. Studenti absolvovali online formou školní i okresní kolo. Hlavním tématem letošního ročníku se staly nerostné suroviny. Okresní kolo vyhrála a postup do krajského kola si vybojovala Jitka Nováková. Společně s Jitkou do krajského kola postoupil i Jakub Vaculín.  

11.2.2024

Dne 8. 2. 2024 jsme na našem gymnáziu stejně jako v minulých letech přivítali studenty 7 středních škol okresu Zlín, kteří se zúčastnili konverzační soutěže německého jazyka. Porotu této již tradiční soutěže organizované předmětovou komisí německého jazyka Gymnázia Valašské Klobouky tvořili vyučující zúčastněných škol. Naše gymnázium reprezentoval Daniel Martinek ze 3.A.

9.2.2024

AIESEC je celosvětová platforma pro mladé lidi, kteří mohou rozvíjet svůj vůdčí potenciál prostřednictvím praktických zkušeností všeho druhu, včetně stáží a dobrovolnických příležitostí. Tato platforma byla založena v roce 1948 a je nevládní a neziskovou organizací, kterou řídí výhradně mládež pro mládež.

9.2.2024

Děkujeme všem návštěvníkům Plesu města Valašské Klobouky, že se přišli pobavit a si užít příjemný večer. Poděkování za vytvoření výborné atmosféry patří jak účinkujícím, tak také všem pracovníkům Kulturního a vzdělávacího střediska. A velký dík za podporu akce směřuje také k partnerům a sponzorům. Příští ročník Plesu města se bude konat v sobotu 1. února 2025.

9.2.2024

Dne 7.2.2024 proběhlo ve Zlíně okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Na této soutěži naši školu reprezentovali Martina Sáblíková (3.A) a Jakub Vaculín (2.B), vítězové školního kola konverzační soutěže. Okresní kolo konverzační soutěže se skládalo z části písemné a z části ústní, ve kterých se soutěžící potýkali s plněním různých nelehkých úkolů. 

Zobrazit vše

Gymnázium Valašské Klobouky

Škola s tradicí

 

 • 70 let historie
 • 4leté studium
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty
 • Zapojení do programu ERASMUS+
 • Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Partner British Council a účastník věrnostního programu Addvantage
 • AIESEC
 • Sportovní hala s horolezeckou stěnou
 • Nepovinné předměty a zájmové kroužky
 • Studentský časopis
 • Vlastní jídelna

 

 

Partner EU Partner MMR Partner Zlínský kraj Partner Zkolaadvantage_badge_secondary_starter_member.png (PNG 3405x1013px )logo_preparation_centre.jpg (JPG 354x190px )zukunftsfonds.jpg (JPG 800x534px )