Hledat na webu


Kalendář akcí

21.
Říjen

až 23. 10.

Již tradiční soutěž pořádaná Gymnáziem Valašské Klobouky.

22.
Říjen

V pátek 22. 10. 2021 bude v 18 hodin vernisáží ve školní galerii zahájena výstava Plenér 2021. Vystaveny budou práce studentů, které vytvořili na kurzu krajinomalby na začátku letošního září.

26.
Říjen

V úterý 26. 10. 2021 proběhne Projektový den estetické výchovy. Studenti výtvarné výchovy navštíví ve Zlíně výstavy Zlínský salon mladých 2021 a Zlínské salony 1936 - 1948. Studenti hudební výchovy uskuteční hudební koncert  a navštíví filmové představení s hudební tématikou.

5.
Listopad

Přijdťe se podívat do školy, kdykoliv od 8:00 do 16:00 hodin.

6.
Listopad

V sobotu od 8:00 do 11:00 hodin.

16.
Listopad

V úter 16. 11. 2021 v předvečer oslav 17. listopadu 1989 proběhne v místním kině Svět beseda s filmovým představením. Besedy se zúčastní paní Ludmila Guričová, pamětnice krutých 50. let 20. století. Příběhů bezpráví, které organizuje nezisková organizace Člověk v tísni, se zúčastní studenti 1. a 2. ročníku našeho gymnázia.

Zobrazit vše

Důležitá oznámení a aktuality

19.10.2021

V pátek 5. listopadu 2021 se koná na valašskoklobouckém gymnáziu první den otevřených dveří pro zájemce o studium ve školním roce 2022/2023. Gymnázium Valašské Klobouky nabízí studium ve čtyřletém oboru.

10.9.2021

V úterý 7. žáří byla slavnostnostně otevřena po 2. etapě rekonstukce elektroinstalace budova Gymnázia Valašské Klobouky za přítomnosti vedoucího Odboru financí Zlínského kraje Ing. Dohnala, projektanta, zástupců firem, které se na akci podílely. Účastni byli také zástupci města Valašské Klobouky,Školské rady, Klubu rodičů a další hosté.

20.10.2021

Krásy hlavního města poznali studenti obou čtvrtých tříd v posledním týdnu září a počátkem října. Kulturně poznávací exkurze zahrnovala návštěvu areálu Pražského hradu, Malou Stranu, Petřín, Staroměstskou radnici, Židovské město, Vyšehrad či  Národní památník heydrichiády v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Bonbónkem se stala návštěva divadelního představení Revizor ve Vinohradském divadle, neboť herci v  komedii  se starým námětem velmi empaticky reflektovali dnešní dobu a chování lidí ve společnosti.

20.10.2021

Studenti 1. A a 1. B v rámci hodin českého jazyka a literatury  navštívili Městskou knihovnu Valašské Klobouky.

18.10.2021

Mgr. Jiří Ročák získal čestné uznání za práci v neziskovém sektoru

6.10.2021

I v tomto školním roce jsme navázali spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových, a to navzdory komplikacím spojeným s pandemickou situací. Adéla Vaňková a Tomáš Machalec, studenti druhého ročníku gymnázia, využili velkorysé nabídky a zúčastnili se jazykové stáže v anglickém přímořském městě Eastbourne. Náklady na dopravu, ubytování, stravu, školné a kapesné byly plně hrazeny nadačním fondem.

1.10.2021

Tak zní název nové básnické sbírky Lady Brlicové, jejíž slavnostní představení, spojené s autorským čtením, proběhlo v pátek 1. října 2021 v krásném prostředí valašskoklobouckého muzea. Ke kouzlu svátečního večera přispěli svým hudebním vystoupením i studenti našeho gymnázia.

1.10.2021

Vážená paní ředitelko, touto cestou chci vyslovit velké poděkování a pochvalu studentce Vašeho gymnázia Andrei Šenkeříkové.  

30.9.2021

V tělesné výchově dívek 3. ročníku a v 1. ročníků hochů se  uskutečnila přednáška o karate i s praktickými ukázkami. Trenér karate, pan Miroslav Coufal, seznámil studenty  s historií vzniku karate a s jeho filozofickým pozadím. V praktické části studentům předvedl celou řadu technik, které se v karate uplatňují.

27.9.2021

Ve školní Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky probíhá výstava děl výtvarníků ze spolku STO Z ledu ven z Děčína. Převážně abstraktní obrazy vystavuje Jiří Pinka a svou fotografickou tvorbu prezentují Bohumil Eichler, Jiří Kubricht a Karel Veselý.

24.9.2021

Tak jako v minulém roce a v letech minulých se i letos uskutečnil výtvarný kurz krajinomalby studentů Gymnázia Valašské Klobouky. Kurz se uskutečnil od pondělí 6. 9. do pátku 10. 9. 2021 v okolí RZ Hájenka v Bylnici. Kurz je určen pro zájemce o výtvarnou tvorbu z řad studentů klobouckého gymnázia. V letošním roce se kurzu zúčastnilo 18 studentek a studentů pod vedením Mgr. Jiřího Ročáka a Lenky Trčkové, která na kurzu absolvovala svou pedagogickou praxi. Lenka Trčková je v současné době studentkou Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu. K pedagogickému vedení kurzu lze přiřadit i Mgr. Danu Bradou, bývalou vyučující výtvarné výchovy na Gymnáziu Valašské Klobouky a valašskoklobouckého řezbáře Zdeňka Matyáše.

23.9.2021

Chtěli byste se dozvědět něco více o svých předcích?

Zobrazit vše

Gymnázium Valašské Klobouky

Škola s tradicí

 

 • 70 let historie
 • 4leté studium
 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty
 • Zapojení do programu ERASMUS+
 • Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Partner British Council a účastník věrnostního programu Addvantage
 • AIESEC
 • Sportovní hala s horolezeckou stěnou
 • Nepovinné předměty a zájmové kroužky
 • Studentský časopis
 • Vlastní jídelna

 

 

Partner EU Partner MMR Partner Zlínský kraj Partner Zkola