Hledat na webu


Na gymnáziu se o prázdninách nezahálelo

Menu

Na gymnáziu se o prázdninách nezahálelo…

 

V červnu skončil nestandardní školní rok 2020/2021. Prezenční  výuku nahradila distanční a prostředí MS Teams se stalo naším každodenním společníkem. Po návratu do školy koncem května a po náročné online přípravě studenti posledních ročníků zdárně odmaturovali, ostatní úspěšně zakončili ročník. V důsledku plánovaných velkých oprav studenti započali prázdniny již 25. června.

 

Během července a srpna proběhla na škole realizace 2. části stavby „Gymnázium Valašské Klobouky- rekonstrukce elektroinstalace“, kterou financoval Zlínský kraj, zřizovatel gymnázia, v objemu 14,7milionu Kč.

 

První část rekonstrukce se uskutečnila již během hlavních prázdnin 2020, kdy byly vyměněny hlavní el. rozvaděče, el. rozvody ve sklepních prostorách, v přízemí a ve 4. patře. Druhá etapa započala koncem června 2021. V průběhu prázdnin byly vyměněny el. rozvody v 1. a 2. patře, došlo k výměně elektrického osvětlení v celé budově, byly zlepšeny akustické podmínky učeben a laboratoří snížením stropů, zrychlilo se internetové připojení, prostory školy byly nově vymalovány. Modernizací prošlo zvonění a školní hodiny. Vstup a areál školy je monitorován kamerami.

 

Další akcí, kterou se podařilo zrealizovat, je oprava střechy školní jídelny v hodnotě 1,2 milionu Kč. Plechová střecha na mnohých místech byla proděravělá vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. Nedávné krupobití střechu velmi poničilo.

 

Neplánovanou akcí se stala havárie kanalizace u školní jídelny. Náročná oprava včetně zabudování nového lapolu si vyžádala finanční náklady v částce 0,7 milionu Kč.

Ve sportovní hale bylo zabudováno na jaře nové zatemnění oken. V současné době se opravuje venkovní sokl kolem budovy. Celkové náklady na opravu činí 1,7 milionu Kč.

Vedení školy považuje získání souhlasu a finančních prostředků k výše zmińovaným investicím za klíčové. Gymnázium Valašské Klobouky má od roku 1949 v našem příhraničním regionu jižního Valašska dlouholetou tradici a zaujímá významné místo ve vzdělávání našich dětí. Studijní výsledky žáků jsou v celokrajském srovnání na vysoké úrovni. Výsledky motivují k výborné práci studenty i pedagogy, a proto si určitě zaslouží i moderní vzdělávací prostory.

 

Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor hlavní budovy gymnázia se uskuteční 7. září 2021 ve 14:00 hodin. Účast přislíbil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Gymnázium bude otevřeno do 17:00 hodin.

 

Srdečně zveme k návštěvě zrekonstruovaných vnitřních prostor gymnázia.                                              

Soňa Zabloudilová