Hledat na webu


Výtvarný kurz krajinomalby a výtvarný workshop 2021

Tak jako v minulém roce a v letech minulých se i letos uskutečnil výtvarný kurz krajinomalby studentů Gymnázia Valašské Klobouky. Kurz se uskutečnil od pondělí 6. 9. do pátku 10. 9. 2021 v okolí RZ Hájenka v Bylnici. Kurz je určen pro zájemce o výtvarnou tvorbu z řad studentů klobouckého gymnázia. V letošním roce se kurzu zúčastnilo 18 studentek a studentů pod vedením Mgr. Jiřího Ročáka a Lenky Trčkové, která na kurzu absolvovala svou pedagogickou praxi. Lenka Trčková je v současné době studentkou Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu. K pedagogickému vedení kurzu lze přiřadit i Mgr. Danu Bradou, bývalou vyučující výtvarné výchovy na Gymnáziu Valašské Klobouky a valašskoklobouckého řezbáře Zdeňka Matyáše.

 

Studenti během pětidenního kurzu nezaháleli, vedle krajinářského kurzu taktéž absolvovali výtvarný workshop zaměřený na fotografii, Land art a akční umění. V dopoledních a podvečerních hodinách studenti absolvovali přednášky o historii krajinomalby a principech malby v krajině, přednášku s prezentací vedl Mgr. Jiří Ročák, o Land artu a akčním umění přednášela Lenka Trčková, s principy a zásadami fotografování se zaměřením na krajinu a figuru studenty seznámil Mgr. Miroslav Pinďák. Po večerních přednáškách studenti zhlédli několik filmů s výtvarnou tématikou.

 

Krásné slunečné počasí babího léta umožnilo studentům každý den být v plenéru v okolí RZ a tvořit. Malbu a kresbu krajiny studenti a studentky střídali s prací na Land artu a akčním umění. Výtvarný workshop pod vedením Lenky Trčkové byl velmi pestrý a zajímavý. Studenti si vyzkoušeli princip camery obscury (dírkové komory) v praxi, vyrobili si  fotoaparát z krabice nebo plechovky. Na fotoaparát z krabičky od sirek s kinofilmovým formátem  dokumentovali výtvarné činnosti svých kamarádů v průběhu dvou dnů. Film i fotografie si zkusili sami vyvolat klasickou metodou v temné komoře. Středeční večer byl zaměřen na malbu světlem – Luminografii. Mladí výtvarníci si tak měli možnost si vyzkoušet Landart, performance, happening i bodyart.

 

Své krajinomalby mladí výtvarníci každý den prezentovali na improvizované výstavě ve společenské místnosti RZ Hájenka a mladí fotografové své fotografie  prezentovali po výtvarných přednáškách.

 

Veřejnosti představí mladí výtvarníci svá díla vytvořená na výtvarném kurzu ve školní Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky 22. 10. 2021 od 18 hodin na slavnostní vernisáži.

Na vernisáž i vlastní výstavu jsou srdečně zváni všichni milovníci výtvarného umění.

 

Mgr. Jiří Ročák

 

Odkaz na video:  

https://www.youtube.com/watch?v=0EF6jZjPoww 

 

Odkazy na fotografie:

https://www.gymnazium-vk.cz/fotogalerie/29-plener-a-vytvarny-workshop-2021

https://www.gymnazium-vk.cz/fotogalerie/30-plener-a-vytvarny-workshop-2021-dila

http://galerieviuncuch.zonerama.com