Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Projektový den v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně

Menu

Studenti prvního, druhého a třetího ročníku výtvarné výchovy se zúčastnili projektového dne v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Projektový den byl rozdělen na dvě části.

 

V první studenti navštívili výstavu Francisco Goya Caprichos – Rozmary. Zde studenti vyslechli přednášku o Francisco Goyovi, o jeho životě a díle. Studenti byli seznámeni i s technikou leptu s akvatintou. Následovala prohlídka grafických listů umělce.

 

Ve druhé části projektového dne jsme navštívili výstavu současné výtvarné umělkyně Hany Mikulenkové. Její díla jsou až deníkovými záznamy z jejího pobytu na Bali. Její díla srší exotikou, expresivními barvami a pozitivní energií, což bylo pro studenty po návštěvě poněkud ponurých děl Goyi velmi osvěžující a uvolňující.

Malby Hany Mikulenkové jsou velmi abstraktní a expresivní. Aktivity studentů byly tedy volené na základě těchto vlastností obrazů. Studenti si vyzkoušeli expresivní chování, uchopení abstraktna a hluboké ponoření se do svého nitra pro sebevyjádření, stejně tak jako to dělá autorka při malbě svých obrazů.

 

Dále si kromě abstraktního a expresivního přístupu k umění snažila odbornice z praxe Lenka Trčková objasnit studentům techniku automatické kresby a malby.

První aktivita pod vlivem obrazů Hany Mikulenkové byla zaměřena na uchopení abstraktna. Byl to také první krok k uvolnění. Studenti ve skupinkách svými těly napodobili vybraný obraz, někteří úkol pojali jako násobení linek či analyzovaných výjevů, někteří kompozici těl tvořili dle nálady a atmosféry vybraného díla. Kompozice těl zachycovali fotoaparátem na svém mobilním telefonu.

 

Druhá aktivita se již více zaměřovala na jednotlivce, další vybraný obraz si měli tentokrát už samostatně prohlédnout a nechat ho na sebe působit.

Studenti vnímali působení obrazu na svou mysl, toto zjištění formovali do volného textu, který nebyl nijak omezen formou či rozsahem. Tyto texty si následně náhodně prohodili se svými kolegy. Na cizí text měli opět reagovat, ale tentokrát vizuálním obrazem.

 

Ve třetí aktivitě se žáci pokusily v meditaci ponořit do své mysli. Se zavřenýma očima měli několik minut zkoumat své vnitřní pocity, analyzovat různé vjemy, soustředit se na obrazy které se se jim tvoří v mysli z pozorovaných obrazů Hany Mikulenkové, a ty následně pomocí automatické malby přenést a rozvíjet na papír pomocí pastelek a tužek.

Jednotlivá studentská díla vzešlá z daných aktivit byla společně hodnocena a vybraná díla byla vystavena.

 

Mgr. Jiří Ročák