Hledat na webu


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám a další informace pro uchazeče o studium

Menu

PŘÍPRAVNý KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2021

Milí žáci 9. tříd základních škol,
pro ty z Vás, kteří se budete v roce 2021 hlásit ke studiu na Gymnáziu Valašské Klobouky, pořádáme zdarma přípravný kurz k těmto zkouškám.

 

Kurz bude probíhat online. Bude složen ze dvou zadání z ČJL a ze dvou zadání z M. Týden po každém zadávání proběhne online výuka (vyhodnocení úkolů i další procvičování učiva k PZ) - vždy v čase od 14:00 do 15:30 hodin.

 

Přihlášení: zde - přístupné od středy 10. 2. 2021 do středy 17. 2. 2021

 

V pátek 19. 2. proběhne krátká úvodní online schůzka, na které se dozvíte základní informace o kurzu i samotných PZ.

 

Rozvrh zadávání domácí přípravy:        ČJL 1 – 19. 2. 2021, M 1 – 26. 2. 2021, ČJL 2 – 5. 3. 2021, M 2 – 19. 3. 2021

 

Rozvrh online hodin:                                 ČJL 1 – 26. 2. 2021, M 1 – 5. 3. 2021, ČJL 2 – 19. 3. 2021, M 2 – 26. 3. 2021

 

 

Jakékoli dotazy týkající se přijímacího řízení, kritérií přijetí apod., prosím, směřujte na telefon 577 320 572 (Mgr. Jana Strnadová, zástupkyně ředitelky školy) nebo na email: j.strnadova@gymnazium-vk.cz.

 

 

další Informace pro žáky 9. tříd ZŠ

Gymnázium Valašské Klobouky - brána k dalšímu studiu na VŠ

 

Milé žákyně, milí žáci, budoucí studenti,

výběr střední školy je v životě žáka základní školy významným krokem. Poprvé se rozhodujete  sami za sebe, kudy se bude váš  následující život ubírat. Rodina bývá nejlepším pomocníkem při výběru budoucího povolání, ale pokud se zatím nedokážete rozhodnout, tak gymnázium by mohlo být správnou volbou a máte další čtyři roky na rozmyšlenou.

Současná hygienická opatření v souvislosti se šířením koronaviru nám zkomplikovala dny otevřených dveří či jiné prezentační akce. 12. února 2021 máme naplánovaný projektový den, ale nevíme, zda se brány škol otevřou veřejnosti. Z tohoto důvodu mi dovolte sdělit několik důležitých informací.

 

Gymnázium Valašské Klobouky informuje zájemce o čtyřleté studium:

Podmínky přijetí:

  • ukončení základního vzdělávání (uchazečem se může stát každý žák nebo absolvent 9. ročníku ZŠ)
  • podání řádně vyplněné přihlášky do 1. 3. 2021 (lze stáhnout i na těchto webových stránkách), obor 79-41-K/41Gymnázium
  • vyplněnou přihlášku zasílejte poštou na adresu: Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 Valašské Klobouky, nebo doručte osobně do kanceláře školy do 1. 3. 2021
  • na přihlášce není potřeba lékařské potvrzení
  • složení přijímací zkoušky (podrobné informace najdete na webu školy www.gymnazium-vk.cz v sekci přijímací řízení od 31. 1. 2021)

 

Doplňující informace:

  • předpokládaný počet přijatých žáků do 2 tříd 1. ročníku: 60
  • přípravné kurzy k PZ pro uchazeče zdarma. V případě příznivé epidemiologické situace prezenčně, v opačném případě on-line formou.
  • aktuální informace budou zveřejněny na webu školy.

 

Jak se dozvědět víc?

 

PaedDr. Soňa Zabloudilová, stat. zást.