Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Výsledky 2. kola přijímacího řízení do obrou 79-41-K/41 Gymnázium

Menu

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku šk. roku 2023-2024, obor 79-41-K/41 Gymnázium

 

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole řízení naleznete v souboru níže.

 

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků, t.j. do 2. června 2023. Pokud nebude zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

 

Prosíme o zprávu obratem, pokud se rozhodnete pro jinou školu, telefon: 732 405 047, email: g.raskova@gymnazium-vk.cz.Val. Klobouky 19. května 2023

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy