Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Gaudeamus

Menu

Gaudeamus

 

Začal školní rok 2023/2024  a v září se rozhlížejí po škole a spolužácích studenti prvních ročníků. Druhé a třetí ročníky jsou tak řečeno „zabydlené“ a maturanti začínají vážně řešit, kam se vydají po zkoušce z dospělosti. Pomocnou ruku  zájemcům přišli  nabídnout bývalí absolventi gymnázia, dnes studenti různých vysokých škol a oborů. 15. září 2023 se tak na naší škole uskutečnil tradiční Gaudeamus. Pozvání výchovné poradkyně jich přijalo šestnáct.

 

Současní a bývalí studenti strávili společně přes dvě vyučovací hodiny a podělili  se o zkušenosti ze svých „alma mater“. Popsali, co obnáší přijímací řízení na jednotlivé fakulty a obory od medicíny přes nanotechnologii, učitelské obory, ekonomiku, službu u policie či ochranu obyvatelstva. Jak se připravit na testy všeobecných studijních předpokladů, jak si zorganizovat studium, naplánovat rozvrh a  příjemně skloubit volný čas se studiem a mnoho dalších rad a zkušeností. Všem absolventům děkujeme za ochotu, cenné rady a informace. Kolegyním Ing. Dagmar Kolínkové a Ing. Jaroslavě Krůželové za zorganizování celé akce.

Našim bývalým studentům přejeme hodně úspěchů při studiu a budeme se těšit na další setkání. Maturantům držíme palce nejen při maturitní zkoušce, ale také při zkouškách na vysokých školách.

Soňa Zabloudilová