Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Čeština trochu jinak

Menu

Trochu jiná výuka češtiny

 

Projekt Šablony OP JAK na GVK umožnil využít finančních prostředků na inovativní vzdělávání v českém jazyku a literatuře. Mým cílem bylo představit tento předmět trochu z jiného úhlu pohledu než klasickým způsobem ve školních lavicích.

S třídou 2. B jsme navštívili Prahu. V minulém roce bylo otevřeno moderní a interaktivní Muzeum literatury Památníku národního písemnictví v Petschově vile v Bubenči.

Expozice Rozečtený svět představuje v deseti tematicky zaměřených výstavách sbírku Muzea literatury. Zachycuje vybraná umělecká díla,  zprostředkování individuální i společenské zkušenosti v literatuře 19. a 20. století. Klade si otázku, co je literatura ve své rozmanitosti a rovněž jaké jsou možnosti její vizualizace. 

Literatura je v expozici nahlížena ukázkami literárních děl jak ve formě rukopisů, tak knihami, filmovými adaptacemi, videoartem, zvukovými nahrávkami, výtvarnými díly i trojrozměrnými předměty. Největšímu zájmu se těšila žehlička Boženy Němcové či kadeře vlasů Karla Havlíčka Borovského, vycházková hůl Elišky Krásnohorské. Velkým překvapením bylo zpracování Máchova Máje videoartem zcela v soudobém duchu. Uměleckou tvorbu si pak všichni žáci vyzkoušeli v poeziomatu, byli inspirováni nejen prokletými   básníky, ale také G. Apollinairem či J. Hiršalem.

 

Další zastávkou byla návštěva Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Expozice je zaměřena a věnována dějinám českého školství, učitelstva a vzdělanosti od středověku po současnost.

Velká pozornost je věnována životu, dílu a odkazu J. A. Komenského. Díky vstřícnosti PhDr. Jaromíra Lindy Ph.D. jsme měli čest nahlédnout na originály map Moravy od samotného Komenského či zhlédnout kopii slavného obrazu z florentské galerie Uffizi Starý muž, o kterém se odborníci domnívají, že je Rembrandtovým portrétem Komenského. Bydleli totiž v Amsterodamu kousek od sebe, ale není známo, zda se setkali.

 

Kromě návštěvy Senátu ČR s přilehlými zahradami jsme podnikli literární toulky Malou Stranou, areálem Strahovského kláštera, obdivovali jsme krásný pohled na hlavní město z Petřína, nebo jsme obdivovali exteriér a interiér mnohých kulturních památek a církevních staveb.

 

Soňa Zabloudilová