Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Terénní výuka CHKO Bílé Karpaty

Menu

Studenti třídy 2.B se zúčastnili terénní výuky v rámci Inovativního vzdělávání v Šablonách OP JAK v CHKO Bílé Karpaty v lokalitě Jeleňovská – Hložec. Terénní výuka je komplexní výukovou formou, která v sobě zahrnuje různé metody a organizační formy. Jedná se o práci mimo školu, kde si studenti ověřují nabyté znalosti a vědomosti přímo v terénu. Na sledovaném území se učili propojit poznatky jednotlivých vědních oborů jako je geografie, geologie, matematika, fyzika, chemie a biologie.

 

Cílem byl sběr dat z terénního výzkumu, převedení získaných údajů do grafů, náčrtů, map, ale i zpracování statistických údajů, počítání výšky stromů, skupinová diskuse a prezentace.  Studenti během trasy měli možnost sledovat i vliv uvědomělé hospodářské činnosti v krajině.

 

 

Mgr. Jitka Pechancová