Hledat na webu


Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Menu

Dne 17. 3. 2021 proběhlo online formou krajské kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 12 studentů. Naši školu reprezentoval v kategorii D (středních škol) Ota Ščuglík ze třídy 4. B. Olympiáda zahrnovala obecné zeměpisné znalosti, práci s mapou, ale i praktickou část. V praktické části účastníci zpracovávali úkoly jako např. Mapa exekucí v České republice, či úkol vycházející ze sociologického výzkumu, který rozdělil českou společnost do šesti společenských skupin. Samotné rozdělení nevychází jen z příjmů a majetku, ale i jaký mají Češi obecný náhled na život i politiku.

Ota si vedl velmi dobře a v olympiádě se umístil na krásném 5. místě se stejným počtem bodů, jako student na místě čtvrtém. Při rovnosti bodů je však předem určeno, která ze tří částí bude rozhodující pro stanovení celkového pořadí. Touto částí se stala práce s atlasem.

Otovi blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 

zemekoule.jpg (JPG 590x517px )