Adaptační kurz 1. ročníků

Adaptační pobyt 1. ročníků

Ve dnech 7. – 9. září 2020 proběhl adaptační pobyt v areálu Pohoda v Sidonii.

Tento pobyt byl spolufinancován z grantu Zlínského kraje v rámci programu RP19-20 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování

Pod vedením lektorů z Nízkoprahového zařízení KamPak? si žáci prověřili své schopnosti řešit problémy, poznávali sami sebe v různých situacích a prošli spoustou nevšedních zážitků. Oblíbená hra „Vlajkovaná“, která se nadlouho stane zdrojem společných vzpomínek, bezesporu žákům dokázala, že v týmu se to lépe táhne.

Třídenní stáž splnila očekávání všech 46 gymnazistů a poskytla jedinečnou příležitost hlubšího poznání.

Mgr. T. Janáčková, třídní uč. 1. A,  Mgr. M. Šenkeřík, metodik prevence

Postřeh studentky z 1. A

„Adaptační pobyt splnil mé očekávání, zvlášť pozitivně hodnotím výkon lektora Michala, přístup a zapojování paní učitelky třídní do společných aktivit a společné zážitky s novými spolužáky.“   Jitka Nováková

Soubory ke stažení