Aktualizace informací pro uchazeče a jejich rodiče

Informace pro uchazeče a rodiče k přijímacímu řízení do 1. ročníku školního roku 2020/2021

(aktualizace ve znění Vyhlášky 232/2020 Sb. ze dne 7. května 2020)

na základě zákona č.135/2020 Sb. ze dne 27. 3. 2020 a jeho prováděcího předpisu, vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 zveřejněné dne 7.května 2020  ve Sbírce zákonů.

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

  • Letos budou žáci konat zkoušku jen v jednom termínu, a to v pondělí 8.června 2020. K nám do školy se k jednotné přijímací zkoušce dostaví jen ti žáci, kteří uvedli naši školu na prvním místě ve své přihlášce. Žáci, kteří se budou mít dostavit v daný termín ke zkoušce, budou písemně pozváni. Náhradní termín zkoušky ministerstvo školství stanovilo na 23. červen 2020.
  • Organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 budou teprve zveřejněny.
  • Vy, kteří jste uvedli naši školu na druhém místě ve své přihlášce, nemusíte mít obavy, že by vám byly dveře k nástupu do prvního ročníku naší školy zavřeny. Centrum, které bude výsledky jednotné přijímací zkoušky vyhodnocovat, nám vaše výsledky z jiné školy poskytne a budete zahrnuti do celkového seznamu uchazečů podle úspěšnosti přijímacího řízení.
  • Jednotná přijímací zkouška se bude skládat z písemného testu z českého jazyka a literatury, na který budete mít čas 70 minut a z písemného testu z matematiky v délce trvání 85 min.
  • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení se uskuteční nejpozději 16. června 2020 na webových stránkách naší školy. Přijatým žákům se samostatné rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Zápisové lístky budou moci přijatí uchazeči,ať už konali zkoušku dle své přihlášky u nás či v jiné škole, podávat do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, nejlépe přímo v kanceláři školy nebo zaslat poštovní přepravou.
  • Případné žádosti o nové rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka pro uchazeče, kteří nebyli k datu zveřejnění výsledků přijímacího řízení přijati, je možné podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Ve Valašských Kloboukách 11. 5. 2020

RNDr. Eva Cepková

ředitelka školy