Beseda o J. A. Komenském

U příležitosti 350. výročí úmrtí J. A. Komenského jsme na našem gymnáziu přivítali PhDr. Miroslavu Polákovou, Ph.D., která studenty prvních ročníků poutavou formou seznámila s prostředím, ze kterého Učitel národů pocházel, ve kterém vyrůstal a později tvořil svá vrcholná díla.

Právem můžeme být pyšní, že tento velikán české historie pochází právě z našeho kraje.

Mgr. Eva Hrošová

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., je brodskou rodačkou. Svůj profesní život středoškolské profesorky sice strávila na Gymnáziu v Uherském Hradišti, jako patriotka města však byla s děním svého rodného města v neustálém kontaktu. V roce 2017 dokončila svoji životní práci, které se věnovala několik desetiletí, a to dokumentaci o protifašistickém odboji v Uherském Brodě a jeho okolí. Za touto činností jsou skryty tisíce hodin různých pátrání po okolních obcích, institucích, rodinách aj. ale také finální zpracování, které v knižní podobě představuje stovky stránek textu a fotografií.

Její přednášková činnost je obrovská. Realizuje ji na mezinárodních vědeckých konferencích, ale také pro veřejnost. Spolupracuje s odbornými historiky i pedagogy na území celé České i Slovenské republiky. Je členkou Klubu autorů literatury faktu, Československé obce legionářské a Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu.

Za poslední léta přednášela pro Česko-slovenskou historickou společnost při Slovenské akademii věd a České akademii věd, Univerzitu Matěje Bela v Banské Bystrici, Slovenský svaz spisovatelů literatury faktu, Klub Rotariánů Slovenska, Metodicko-pedagogické centrum MŠ SR se sídlem v Bratislavě, Vojenský historický ústav, Český svaz bojovníků za svobodu, Československou obec legionářskou a Slovenský svaz bojovníků za svobodu.

Kromě rozsáhlé přednáškové činnosti se věnuje i publikační činnosti. Pravidelně psala do časopisu Malovaný kraj, často do novin Obrana národa či Slovácký deník. Vlastní odborné znalosti se vztahují k literatuře, historii, k dějinám kultury a ke komeniologii. Od toho se odvíjí i její publikační činnost, která se váže ponejvíce k regionálním dějinám, zejména k odboji za II. světové války, ale také k pedagogice a životu a dílu J. A. Komenského.