Blahopřejeme novým držitelům FCE!

Po více než roční intenzívní přípravě a pravidelné návštěvě Přípravného kurzu FCE při gymnáziu se skupinka studentů odhodlala ke zkoušce FCE (First Certificate in English), konané v akreditovaném centru British Council. Všichni adepti prošli konanou zkouškou úspěšně a stali se tak držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu z angličtiny. Jejich znalost anglického jazyka je již nyní vysoce nad maturitní úrovní.

Blahopřejeme a věříme, že i nadále zůstanou English Friendly.