Budoucím studentům

Milé žákyně a žáci 9. tříd, vážení rodiče,

jistě se zamýšlíte v této nelehké době nad svým životem a budoucí profesní orientací. Je to velmi těžké období rozhodování, zvažování zájmů a schopností a společně se svými rodiči vybíráte obor, studium a školu, která bude odpovídat Vašim představám.

V září letošního roku naše gymnázium tradičně pořádalo „malý“ Gaudeamus, což je workshop pro studenty 4. ročníků SŠ, kteří řeší podobný problém jako Vy. Kam po škole dál? Na setkání s maturanty přicházejí naši bývalí absolventi, kteří studují na vysokých školách různých typů a chtějí se podělit o své zkušenosti se studiem, úskalími, zážitky. Ale proč Vám tady obsáhle vysvětlujeme, co Gaudeamus obnáší? Těší nás postřehy našich absolventů, kteří oceňují a zdůrazňují lidský přístup pedagogů, kvalitní výuku, tvůrčí a přátelskou atmosféru napříč všemi ročníky a takřka rodinné prostředí školy se zájmem o studenta na naší škole.

O upevnění těchto morálních zásad se snažíme. Chceme, aby se na naší škole žáci a zaměstnanci cítili příjemně, ale také aby se studentům dostalo kvalitního moderního vzdělání pro budoucnost. I přes mimořádně nepříznivé okolnosti se snažíme pokračovat dále v rozvoji školy, vzděláváme distanční formou v prostředí MS Teams, připravujeme nové projekty a tradiční akce.

Školu chceme představit online, ale pevně věříme, že se osobně potkáme na projektovém dni 12. února 2021, při přípravných kurzech, které pořádáme zdarma pro přihlášené uchazeče k přijímacím zkouškám.

Milé žákyně a žáci, přejeme Vám hodně zdaru.

Rádi Vás příští školní rok 2021/22 uvítáme jako studenty našeho gymnázia. 

vedení Gymnázia Valašské Klobouky