Celostátní kolo olympiády ČJ

ÚSTŘEDNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Ve dnech 19.-24. června jsem se spolu s dalšími vítězi krajských kol Olympiády z českého jazyka zúčastnila celorepublikového kola této soutěže, které probíhalo v areálu Sportparku Kocanda poblíž obce Želiv na Vysočině (přesně ten Želiv, kde byla minulý týden spatřena uprchlá puma americká). Kladete si otázku, co jsme tam tak dlouho dělali? Nepřekvapím vás asi odpovědí, že jsme plnili soutěžní úlohy. Přesněji řečeno, dvě slohové, dvě gramatické práce, a postrach všech soutěžících-mluvní projev (letos na téma Slabikář). Pod gramatickou prací si však nepředstavujte diktát, doplňování i/y nebo cokoliv podobného školní výuce. Představte si například báseň, ve které se nacházejí věty typu „Lepě svihlí tlové se batoumají v dálnici…“ nebo slovní spojení „tumtumová seč“ či „mamné krsy“. S takovou básní pak pracujete, popisujete obecné jevy, nebo si lámete hlavu, proč slovo svihlí nemůže být slovesem. Naše úlohy vyhodnocovala porota, ve které mimo jiné usedl Karel Oliva (bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd) nebo paní profesorka Marie Čechová (autorka řady učebnic) a také další významné osobnosti z pole bohemistiky. Posledního dne jsme měli besedu s Václavem Moravcem (který byl sám lehce nervózní, jakmile zjistil, že jeho projevu bude naslouchat paní profesorka Čechová). Ze všech účastníků jsem skončila na 16. místě.

Tato soutěž mi sice přinesla nějaký ten stres a nechuť cestovat až do Čech, ale naučila mě přemýšlet o našem krásném jazyce úplně jiným způsobem. Také jsem vděčná, že mi ve škole opravuje slohy paní učitelka Zabloudilová a nikoliv pan Oliva nebo paní Čechová.

Vendula Machalová, 2.B