Česká lingvistická olympiáda

Česká lingvistická olympiáda je celostátní soutěž pro studenty středních škol. Je sice zaměřena na lingvistiku, k úspěšné účasti však není třeba znát ani konkrétní cizí jazyky, ani lingvistické termíny a teorie. Zaměřuje na totiž na obecnou schopnost analýzy jazykových dat, která předpokládá především logické a kreativní myšlení.
Školních kol se v rámci celé České republiky účastnilo více než 800 studentů, letos on-line formou. Osm nadšenců z naší školy se tentokrát potýkalo například s nástrahami malajštiny, turečtiny, arabštiny nebo svahilštiny.
Nejlépe si v našem školním kole vedl Lukáš Chromík ze 4. A, zbylá dvě místa "na bedně" náleží Šárce Tomečkové a Ludmile Šmotkové. Gratulujeme a vítězi přejeme hodně zdaru v regionálním kole.

David Polách