Evropský den jazyků

Dnes jsme si připomínali v hodinách angličtiny Evropský den jazyků, který se každoročně slaví již
od roku 2001. Stanovené datum připadá vždy na 26. září.

Proč tento den slavíme?

Cílem tohoto "svátku jazyků" je propagovat jazykovou rozmanitost, upozornit veřejnost na důležitost studia
jazyků a podporovat jazykové vzdělání na školách i mimo ně.

Oslavte s námi Evropský den jazyků!

EN: Celebrate the European Day of Languages with us!

FR: Fêtons ensemble la Journée européenne des langues!

DE: Feiere den Europäischen Tag der Sprachen (ETS) mit uns!

IT: Celebra con noi la Giornata Europea delle Lingue!

FI: Juhli kanssamme Euroopan kielten päivää!

HU: Ünnepelje velünk a Nyelvek Európai Napját!


žáci gymnázia