Exkurze Brno

Ve dnech 9. a 10. 5. naši studenti 1. ročníku a vybraní studenti z Gymnázia Púchov poznávali v rámci mikroprojektu Interreg V-A prostory některých brněnských fakult a Technické muzeum. Z fakult mohli navštívit FIT, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, nebo Ústav chemie. Během návštěvy VŠ jsme si mohli vyzkoušet nachystané experimenty a ptát se např. jak vypadá život na VŠ, jaké jsou možnosti  uplatnění absoloventů. Ubytování i stravování jsme měli zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu Vista.