Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda - 1. kolo – kategorie D

Studenti prvního ročníku se zúčastnili prvního kola fyzikální olympiády. Jejich úkolem bylo vyřešit sedm velmi náročných úloh (každá z nich byla ohodnocena maximálně 10 body). Úspěšným řešitelem je ten, kdo vyřešil alespoň pět úloh za pět bodů a řešil (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. Splnit tyto požadavky se podařilo dvěma studentům: Josefu  Holbovi (65 bodů) a Ondřeji Raškovi (42 bodů). Oba budou naši školu reprezentovat v krajském kole.