Gaudeamus ve škole

Gaudeamus na gymnáziu

Dne 11. září 2020 se na naší škole již tradičně konal tzv. Gaudeamus ve škole. Jednalo se o akci, kdy přijelo několik absolventů gymnázia, kteří jsou v současnosti studenty různých vysokých škol v republice.

Žáci 4. ročníku, tedy letošní maturanti, měli možnost dozvědět se, co obnáší studium na vysoké škole, kdy podávat přihlášky, nebo také něco málo o přijímacích zkouškách a testech všeobecných studijních předpokladů. Představeno bylo mnoho vysokých škol a oborů, od medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci, přes pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, až po architekturu na VUT v Brně a mnoho dalších. Všem absolventům děkujeme za příjemné prožití dvou vyučovacích hodin, za cenné informace o studiu na vysoké škole, a především za jejich čas. Za zorganizování celé akce náleží poděkování paní výchovné poradkyni Ing. Kolínkové a paní učitelce Ing. Krůželové.

Anna Dorňáková 4. B