Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek navštívil školu

12. září 2017

Dnes v dopoledních hodinách ředitelka školy RNDr. Eva Cepková a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek slavnostně otevřeli zrekonstruovanou budovu Gymnázia Valašské Klobouky.

Akce se zúčastnili představitelé kraje i města Valašské Klobouky, zástupci firem, partnerů školy, zaměstnanci i žáci školy.

Rozsáhlé opravy školy probíhaly v období od dubna do srpna 2017 v rámci dvou stavebních projektů. Rekonstrukce započala výměnou všech oken za dřevěná eurookna s trojsklem a renovací  vchodových dveří, pokračovala opravou původní fasády, poté následovala výměna střešní krytiny a střešních oken na přístavbě budovy školy. Došlo k zateplení všech šikmých ploch v podkroví a půdy v celém objektu školy. Součástí stavebních úprav bylo také provedení regulace topné soustavy objektu. Druhou zrealizovanou investicí je kompletní rekonstrukce hygienických zařízení školy včetně dispozičních změn, instalace odsávací vzduchotechniky, nových vodo-topo-elektro rozvodů, vybavení toalet moderním sanitárním zařízením a osvětlením.

Investorem celkových nákladů obou akcí, které dosáhly výše 24 miliónů korun, byl Zlínský kraj. Část  nákladů ve výši 5 mil. Kč byla pokryta z přidělené dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Velmi si vážíme toho, že zřizovatel školy - Zlínský kraj - oba investiční projekty podpořil. Od roku 1996, tedy po více než dvaceti letech, tak jde o první velkou rekonstrukci hlavní budovy školy, a to jak po stránce rozsahu provedených prací, tak po stránce finanční.

PaedDr. Soňa Zabloudilová

Video GYVMK

Foto GYMVK

Region Valašsko