Historická Olomouc

Ve středu 31. 10. se náš seminář z dějepisu s paní učitelkou Machalovou a Hrošovou zúčastnil prohlídky Olomouce. Měli jsme tak možnost se dozvědět více o památkách jednoho z nejzajímavějších měst u nás.

Program začínal návštěvou Arcidiecézního muzea, které získalo prestižní ocenění „Evropské dědictví". Zde jsme mohli spatřit velké množství jedinečných exponátů. Mezi ně patřila například obrazárna s velkým počtem vzácných obrazů, jako třeba Madona se zvířátky. S dalších exponátů nám určitě utkvěl v paměti velkolepě ozdobený kočár biskupa Ferdinanda.

Exkurze pokračovala komentovanou prohlídkou samotného historického centra.  Navštívili jsme dóm sv. Václava, kde byl korunován František Josef I. a kde se nachází ostatky sv. Jana Sarkandera. Také jsme viděli Arcibiskupský palác, Tereziánskou zbrojnici, barokní kašny, sloup sv. Trojice a radnici s orlojem, kde naše prohlídka skončila.

Děkujeme paním učitelkám za příjemný výlet, při kterém jsme se dozvěděli spoustu zajímavých poznatků.

Lukáš Trčka, 3.B