Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu

V dokumentu v příloze jsou informace  a pokyny Ministerstva školství ČR k vyhlášenému nouzovému stavu. V případě naší školy jsou aktuálně přijatá opatření (nepřítomnost žáků ve výuce ve škole, vzdělávání tzv. "na dálku" formou domácí přípravy řízené pedagogy, zrušení připravovaných doprovodných vzdělávacích akcí pořádaných školou, zastavení poskytování dalších činností školy) plně v souladu s informacemi ministerstva a nařízeními vlády.

Na základě vyhlášení nouzového stavu vybízím všechny žáky, rodiče žáků, pedagogy a ostatní zaměstnance školy k tomu, aby si chránili své zdraví, sledovali  aktuální doporučení  a pokyny ministerstva zdravotnictvíci a vlády ČR a řídili se jimi.

Vyzývám současně všechny žáky, abyste byli zodpovědní a průběžně plnili úkoly domácí přípravy dle pokynů svých pedagogů. Dbejte současně na svou bezpečnost a při plánování volnočasových aktivit jednejte uváženě a odpovědně.

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy