Informace uchazečům o studium ve školním roce 2021/22

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Gymnázium Valašské Klobouky

Komenského 60

766 01 Valašské Klobouky

Telefon: 577 320 572

Email: info@gymnazium-vk.cz

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 21. STOLETÍ

Nabízíme maturitní obor 79-41-K/41 Gymnázium- čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ.

Budova gymnázia se nachází v centru města. Dopravní dostupnost v rámci Valašskokloboucka do blízkých měst a obcí je velmi dobrá. Rozvrh hodin včetně obědové pauzy je přizpůsoben příjezdům a odjezdům autobusů.

Gymnázium je fakultní školou UP Olomouc. Studenti dosahují výborných studijních výsledků a v rámci Zlínského kraje náleží mezi školy na špičce hodnocení. Škola s rodinnou atmosférou, s asertivním a individuálním přístupem a kvalitní přípravou k profesnímu studiu.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY

Areál školy s hlavní budovou, sportovní halou, tělocvičnou a vlastní školní jídelnou. Hlavní budova disponuje odbornými učebnami biologie, chemie, fyziky, ICT, HV, VV, Z, D. K oddychu a relaxaci slouží studovna, občerstvení nabízí školní bufet.

PORADENSTVÍ

Ve škole pracuje výchovný a kariérový poradce, metodik prevence.

AKTIVITY ŽÁKŮ

Škola organizuje adaptační, lyžařský, vodácký kurz, plenér, hudební a pěvecké soutěže, olympiády v různých předmětech, semináře, sportovní soutěže a utkání, besedy, studenti vydávají časopis, pracují v žákovském parlamentu a AIESECU. Sportovně se mohou vyžít ve sportovních hrách, zapojit se do pěveckého sboru, navštěvovat kroužek genealogie či cizích jazyků. Partnerskými školami jsou Gymnázium Púchov a Gymnázium Isny v Německu.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami pro přihlášené uchazeče zdarma. Informace o termínech a přihlášení budou zveřejněny na webu školy www.gymnazium-vk.cz.