Jaroslav Vrchlický jinak

V rámci výuky českého jazyka a literatury ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Valašských Kloboukách se uskutečnila beseda s knihovnicí paní Vlaďkou Jařabovou a třídou 2. B o velikánovi české literatury Jaroslavu Vrchlickém.

Beseda se uskutečnila v rámci oslav 70. výročí založení gymnázia.

Velké poděkování náleží paní Jařabové za poutavé vyprávění a milé přijetí.

Soňa Zabloudilová