Kam po maturitě

Kariérové poradenství pro 2. ročníky, od 12 -14 hodin, učebna 203