Knihovnická lekce

Studenti prvních ročníků navštívili v rámci předmětu český jazyk a literatura Městskou knihovnu Valašské Klobouky.

Vedoucí knihovny, paní Jana Dorňáková, seznámila žáky s nabídkou služeb, vysvětlila, co se skrývá pod pojmem knižní fond, jak v něm najít žádaný knižní titul.Názorně předvedla práci s on line katalogem a s e-výpůjčkami.

Nově příchozí využili  možnosti registrace čtenáře zdarma a ihned si prakticky vyzkoušeli získané vědomosti.

PaedDr. Soňa Zabloudilová