Krajské kolo ChO kategorie C

Ve čtvrtek 4. dubna se na půdě Univerzity Tomáše Bati uskutečnilo krajské kolo ChO kategorie C.
Naši školu reprezentovala studentka Erika Fučková ze třídy 2.A.
Studenti se potýkali s příklady z fyzikální chemie a vyzkoušeli si acidobazickou titraci v laboratořích
univerzity.

Blahopřejeme k diplomu a věříme, že naši školu bude zastupovat v této vědecké disciplíně i nadále.

Mgr. Jarmila Miklasová