Krajské kolo Ekologické olympiády

   Každoročně v říjnu se na naší škole sejdou ekologicky smýšlející studenti z 10 škol z celého kraje a ověří si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí.

   EO je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků. Týmy svou práci musí prezentovat a obhájit před odbornou porotou. Předpokladem je vzájemné spolupráce členů týmu. EO je jedna z mála soutěží, která prověří znalosti v praxi a v terénu.

  Uspořádat náročnou třídenní soutěž je možné jenom díky finanční  podpoře Zlínského kraje a ČSOP.

 Tématem 25. ročníku je Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech. Naši školu budou reprezentovat studentky prvního ročníku Petra Hrubčíková, Šárka Tomečková, Tereza Drgová a pedagogickou součástí týmu bude
Mgr. Jarmila Miklasová.
Přejeme nováčkům v soutěži hodně štěstí a ať si třídenní soutěž užijí a  získají hodně nových poznatků a zkušeností.