Křeslo pro hosta

   Začíná nám seminář z českého jazyka a my, studenti 4. A, nedočkavě vzhlížíme k bočním dveřím. Netrvalo dlouho a do třídy vchází šarmantní muž staršího věku se svojí manželkou.

  Oba se posadili do čela třídy, představili se a beseda může začít. Pan Radek Eger nám nastínil jeho novou sbírku Figurky 5 a pro naše potěšení nám pár příběhů z jeho života, nacházející se v této knize, vylíčil. O zábavu nebyla nouze. Smích se linul okny do ulic Klobouk a my s ohromným údivem naslouchali jeho slovům.

  Pan Eger je absolventem našeho gymnázia, o to víc nás všechny zaujal. Jeho život byl opravdu unikát. Kolik lumpáren a zážitků spolu s jeho kamarády během svých studentských let prožil, o tom se nám ani nezdálo.

  Aby si při poutavém vyprávění chvilku odpočinul, doplňovala vyprávění jeho žena-paní Helena. Odkryla nám dosud nepoznané poznatky o překladatelství, protože právě to je jejím koníčkem. Nechyběl ani příběh z časů, kdy si vydělávala jako průvodkyně německých turistů CKM.

  Celá akce probíhá velmi příjemně a dvě vyučovací hodiny ubíhají jako po másle. Zajímavý život manželů Egerových se neobejde bez dotazů, na které nám je bez problémů zodpovězeno.

    Křeslo pro hosty jsme si pořádně užili a těšíme se na další!

Radka Kostková, 4. A