Letošní krajské kolo EO je za námi


    Ve dnech 12. -14. října pořádalo naše gymnázium společně s Envicentrem Pro krajinu ve Vysokém Poli krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků Zlínského kraje. Na pořadatelství se dále podílelo měto Valašské Klobouky a ČSOP Kosenka. Finančně tuto akci podpořil Zlínský kraj a SMOP ČSOP. Letošní téma znělo: "Stromy rostoucí mimo les".

    Již v červnu 2017 byly na všechny střední školy Zlínského kraje rozeslány pozvánky k účasti v EO a zadání nominačního kola, ve kterém měli zájemci o účast zpracovat literární  formou historii a zajímavosti o chráněném stromu z okolí bydliště účastníků. Na tuto pozvánku zareagovalo 9 škol,které byly pozvány do krajského kola EO.

      Krajské kolo bylo zahájeno ve čvrtek 12. 10. odpoledne. Po přivítání všech účatníků a hostů proběhla teoretická část, jejíž součástí byly písenný test, ústní test, analýza dat a hledání chyb v textu. Po následné večeři se soutěžící zúčastnili motivační přednášky vedené ing. Martinem Janíkem, který týmy seznámil s územím, které bylo objektem praktického úkolu, a na kterém měli v rámci toho praktického úkolu navrhnout realizaci řešení výsadby a úprav v souladu s záměry města, návrhy občanů, polohou a charakterem území a územním plánem. Po této přednášce proběhl recesistický úkol, což je tradiční sehrání scénky na předem dné téma, které letos znělo: "Duté dřevo..."

     V pátek ráno po snídani byly družstva a porota dopraveni na Královec, kde byli provedeni panem Miroslavem Janíkem z Kosenky územím PP Dobšena a PP Ščúrnica. Pan Janík velice poutavým a laskavým způsobem rozšířil studentům poznatky o tématu letošní olympiády a také o kousku přírody, který se podařilo ČSOP Kosenka zachránit. Po návratu do Valašských Kloubouk si studenti zmapovali dané zpracovávané území, proběhl oběd a odpoledne týmy pracovaly na praktickém úkolu. Výsledkem byl plakát, na kterém byly zpracované mapy a navrhnuté řešení revitalizace daného území a informační materiál , který by mohl být umístěn ke stromu, o kterém zpracovával každý tým nominační úkol. Po večeři tento praktický úkol družstva obhajovala pře odbornou porotou. V sobotu ráno proběhlo vyhlášení výsledků a po vyhlášení byla soutěž ukončena.

      Letošní ročník zvítězil tým Gymnázia Vsetín, na druhém místě skončilo GJP Slavičín a třetí stupínek obsadilo Gymnázium Uherský Brod.

Za naši školu soutěžili Vendula Machalová z 1. B, Tereza Čížová a Petr Lysák z 2. A. Jako nováčci v soutěži sice neobsadili první příčky, ale získali cenné zkušenosti, seznámili se s celou soutěží a určitě to všechno zúročí v příštím roce. Za reprezentaci v této časově i vědomostně  náročné soutěži jim moc děkujeme.

Poděkování patří také všem, kteří se na organizaci jakkoliv podíleli. 

Irena Sucháčková

fotografie z akce:

http://www.prokrajinu.eu/gallery/ekologicka-olympiada-2017/#