Máme rádi sport

Máme rádi sport

Olympiáda v netradičních sportech

Na gymnáziu se uskutečnila Olympiáda v netradičních sportech., do které se zapojila celá škola. Touto sportovní akcí jsme završili oslavy k 70. výročí založení školy.

Soutěžila šestičlenná družstva (3 dívky a 3 hoši) z každé třídy v těchto 10 disciplínách: opičí dráha, hod medicinbalem, statická koordinace, švihadlo, trojskok, sedy – lehy, člunkový běh s basketbalovým míčem, běžecká stíhačka, koordinačně – obratnostní štafeta a přetahovaná. Ale nejen to. Zbytek třídy mohl svému týmu s třídním učitelem přinést další body. Byly připraveny 4 extra disciplíny na čas: skládání origami,stavba nejvyšší věže z dřevěných hranolů, námořnické uzly, skládání puzzle České republiky. Jednotliví členové týmů absolvovali každou z deseti disciplín a získané body se započítávaly do celkového výkonu třídy.

Na 1. místě se umístila třída 3. B, druhé pořadí náleží 2. B a třetí příčku obsadila 4. B.

Tradiční turnaj v odbíjené a kopané

Velmi oblíbené mezitřídní turnaje v odbíjené a kopané se vydařily. Odbíjené se zúčastnilo 8 tříd s následujícími výsledky: 1. místo třída 2. B, druhá 3. A, třetí 4. B.

I když je fotbal především mužskou záležitostí, ale mezi studenty našeho gymnázia mají jasnou převahu ženy, tak letos v týmech hrály i dívky. Fotbalový turnaj v důsledku menšího počtu hochů je tak koncipovaný jako turnaj mezi ročníky. Na 1. příčce se umístily týmy ze 4. ročníků, na druhém pořadí skončily 2. ročníky, třetí byly 1. ročníky.

Vítězům blahopřejeme a těšíme se na další sportovní akce.

Ing. Pavel Charvát

Foto Jakub Naňák , 3. A