Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.
Školního kola této tradiční soutěže se zúčastnilo 30 studentů, zadání jako obvykle sestávalo ze dvou částí – mluvnické a slohové.
S nástrahami zadavatelů se nejlépe vyrovnala trojice studentů: Tereza Čížová ze 2. A, Zuzana Malíčková ze 4. G a Vendula Machalová z 1. B. Gratulujeme.

David Polách