Organizace distanční výuky od 2. 11. 2020

Organizace distanční výuky

- úpravy s platností od 2. 11. 2020

č.j.02org. změna/2020/GVK


S účinností od 2. 11.2020 dochází k některým dílčím úpravám v organizaci výuky.

Distanční výuka má i nadále dvě části:

1) samostatná práce studentů 

2) online výuka s učiteli (aplikace Teams).


Samostatná práce studentů

bude probíhat podle úkolů a vzdělávacích materiálů zadaných vyučujícími. Zadávání úkolů vjednotlivých předmětech bude probíhat dle následujících pravidel:

  • v In v 1. a 4. ročníku a HV a VV vždy 1x za 14 dní počínaje 3.11.2020,

  • v TV 1x za 4 týdny počínaje 3.11.2020,

  • v dalších předmětech s dotací 1-2 hodiny týdně budou žákům předána zadání vždy jednou týdně v úterý do 14:00 hodin (In 2. r., D, Z, ZSV, sem. 3. ročník, …), 

  • v předmětech s dotací 3-4 hodiny týdně budou předána zadání vždy dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu do 14:00 hodin (např. ČJL, AJ, NJ, RJ, M, F, Ch, SBi, ...).


Online výuka

se bude řídit rozvrhem online výuky s platností od 2.11.2020, který je umístěn na webu školy v aplikaci Bakaláři. 

Žáci mají povinnost se online výuky účastnit dle následujícího klíče:

  • v In v 1. a 4. ročníku a v TV  1x 4 týdny,

  • v ostatních předmětech s dotací 1-2 hodiny týdně vždy jednou za čtrnáct dnů,

  • v ČJL v 1., 2. a 4. ročníku a v AJ v 1. a 4. ročníku dvakrát týdně,

  • v ostatních předmětech s dotací 3–4 hodiny týdně vždy jednou za týden. 

Distanční výuka je pro žáky povinná, tzn. musí odevzdávat vypracované zadané úkoly a také se povinně účastnit online výuky dle výše uvedených pravidel. Případná absence na výuce musí být řádně omluvena. Omluvení absence je v kompetenci třídních učitelů.


RNDr. Eva Cepková