Organizace výuky žáků v době mimořádných opatření

Informace pro žáky a rodiče

Po dobu trvání mimořádných opatření (uzavření školy) budou probíhat vzdělávací aktivity formou domácí přípravy žáků. Za tímto účelem budou studentům zadávány úkoly a zpřístupněny výukové materiály, které jim připravili a zprostředkují jejich jednotliví vyučující nejpozději v průběhu čtvrtku 12. března 2020. Doporučujeme všem žákům sledovat školní třídní emaily, případně komunikační kanály používané s jednotlivými vyučujícími již dříve (Bakaláři, FB,..).

V případě potřeby neváhejte kontaktovat jak jednotlivé vyučující prostřednictvím jejich emailů (forma emailů je stejná pro všechny pedagogy školy ve tvaru: j.strnadova@gymnazium-vk.cz), případně vedení školy (emailem nebo telefonicky).

Školní třídní emaily:

1.A  a_2019@gymnazium-vk.cz

1.B  b_2019@gymnazium-vk.cz

2.A  a_2018@gymnazium-vk.cz

2.B  b_2018@gymnazium-vk.cz

3.A  a_2017@gymnazium-vk.cz

3.B  b_2017@gymnazium-vk.cz

4.A  a_2016@gymnazium-vk.cz

4.B  b_2016@gymnazium-vk.cz

O jakýchkoliv dalších změnách nebo nových skutečnostech Vás budeme průběžně informovat na www stránkách školy.

Vedení školy