Perspektivní orientace aneb maturitou to začíná

Dne 11. 10. proběhla další ze série přednášek v rámci primární prevence rizikových jevů, tentokrát pro 4. ročníky s tématikou "Perspektivní orientace žáka".

Tyto přednášky jsou spolufinancovány díky finančnímu grantu Zlínského kraje v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2017.

Mgr. Andrea Macková

metodik prevence