Perspektivní orientace žáka

Dne 5. 11. 2019 proběhla další z besed v rámci minimálního preventivního programu gymnázia. Jednalo se o program s názvem "Perspektivní orientace žáka", který  ve třídách 3.A a 3. B. zajišťovalo nízkoprahové zařízení KamPak?.

Tato beseda byla spolufinancována z grantu Zlínského kraje v rámci Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019 pod názvem „Nejsme v tom sami IV“. 

Mgr. Andrea Macková

metodik prevence