Plánované projekty

Gymnázium připravuje realizaci 4 vzdělávacích projektů za podpory ESF

Projekt mobilit v rámci programu ERASMUS+

Projekt pod názvem „ELASTIC – Innovation through the textile industry in the past, present and future“ č. 2017-1-DE03-KA219-035507_3 umožní několika vybraným studentům školy zúčastnit se výměnných pobytů v několika evropských zemích. Již 3. 11. 2017 vyjíždí 5 žáků školy do německého Neuenhausenu. Projekt proběhne  ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce, který v ČR zastupuje Evropskou komisi. Výše přiděleného grantu činí 16 925,00 EUR.

Projekt v rámci OP  INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020

Projekt pod názvem „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovenskočeskom pomedzí“, č.ž. NFP304010D204  je zaměřený na podporu kvalitativní stránky výuky na gymnáziu, a to prioritně prostřednictvím aktivit pozorovací astrofyziky, astronomie a také přednášek z různých oblastí fyziky, to vše za současného vybavení školy potřebnými přístroji a pomůckami. Projekt bude realizován ve spolupráci s Gymnáziem Púchov, Slezskou univerzitou v Opavě a Hvězdárnou v Hlohovci. Projekt je realizován v průběhu roku 2017-2018 a výše podpory je 78 400,- euro.

Projekt  v rámci programové výzvy č. 33  IROP

Projekt pod názvem „Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie“, č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002669 umožní modernizaci laboratoří a přilehlých prostor formou stavebních úprav, vytvoření nových laboratorních stanovišť pro experimenty žáků, pořízení odborných fyzikálních, chemických a biologických přístrojů a podpůrné ICT techniky. Projekt bude realizován v období roku 2017- 2018 a vykazuje celkové náklady ve výši 5 022 tis. Kč. Aktivity projektu jsou financovány za podpory ESF.

Projekt „Šablony pro SŠ“ v rámci OP VVV

Projekt pod názvem „Podpora vzdělávání pomocí šablon na GVK“,číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008207 je určen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech osobnostně profesního rozvoje, na podporu společného vzdělávání žáků, a to za podpory koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového poradce. V rámci aktivit budou podpořeny aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Aktivity projektu budou realizovány v letech 2017-2019 a jsou financovány za podpory ESF a dosahují výše 607.000,-Kč.

RNDr. Eva Cepková, ředitelka Gymnázia Valašské Klobouky