Plenér 2017

22. výtvarný kurz krajinomalby gymnázia se vydařil

První týden v září letošního roku se uskutečnil výtvarný kurz krajinomalby – Plenér 2017. Kurz pro studenty Gymnázia Valašské Klobouky uspořádal pan profesor Mgr. Jiří Ročák. Plenéru se zúčastnilo 32 žáků z různých tříd gymnázia, které spojuje láska k umění, a to k malování, kresbě a fotografii. Kurz se uskutečnil již po dvaadvacáté v okolí RZ Ploština.

Pedagogický doprovod doplnil Pavel Cigánek, bývalý student Gymnázia Valašské Klobouky, nyní studující 2. ročník výtvarné tvorby na vysoké škole v Olomouci.

Jako v minulých letech, i tento rok jsme každodenně malovali v přírodě, kdy jsme volili různé metody, či techniky k dosažení co nejlepšího díla. V průběhu dne nás několikrát navštívil pedagogický dozor, který nám buď poradil, nebo ohodnotil naši dosavadní práci. Po malých skupinkách jsme byli rozeseti mezi kopci pod Ploštinou a tvořili své krajinomalby.

Každý večer nás čekala přednáška o malbě krajiny, či o krajině jako takové. V pondělí proběhla přednáška o kompozici a barvě v malířství, přednášku vedl Mgr. Jiří Ročák. V úterý nám prezentoval fotografie fotograf a cestovatel Josef Bělaška, přednáška nesla název: Krajina evropských velehor. Ve středu nám vyprávěl pan Miroslav Janík o vztahu krajiny a malířství. Své myšlenky demonstroval na svých akvarelech ve spojení s krajinou Bílých Karpat. Závěrečnou přednášku měl pan Miroslav Pinďák. Pan Pinďák nám představil několik svých fotografii, kde byla v kompozici lidská figura a krajina. Pan Pinďák nás taktéž seznámil s technikou fotografování krajiny.

Po každé přednášce následoval film o životě malíře.

Ve středu nás navštívil pan Josef Jeřábek, valašskokloboucký keramik, který si pro účastníky kurzu připravil lekce z tvorby keramiky. Každý účastník si pod vedením pana Jeřábka vymodeloval z hlíny figurku.

Předposlední večer se tradičně konalo opékání špekáčků u táboráku, společně s několika kytarami a hlasy nás všech jsme si zapěli mnoho písní. V pátek v poledne, na závěr kurzu se nám opravdu nechtělo zpátky domů.

Výtvarný kurz Plenér je nejenom záležitostí výtvarné výchovy. Již poněkolikáté se hlásí i žáci studující hudební výchovu a člověk by nevěřil, co se v nich skrývá, jak i oni vládnou štětcem. Na každoroční plenér se vždy těšíme, nejenom že budeme tvořit, ale také upevňovat vzájemné vztahy, poznávat nové kamarády, což při společném týdnu v přírodě, která je v okolí Ploštiny jako malovaná, jde samo od sebe.

Z nejlepších prací letošního plenéru bude následně uspořádána výstava.

Sabina Tvarůžková, Patrik Majc, 4. G Gymnázium Valašské Klobouky

Video: https://youtu.be/1GDKDrUWp6Q