Pozdrav z Isny

Studenti 1. ročníků posílají pozdrav z německého partnerského gymnázia v Isny.

Během výměnného pobytu navštívili města, kulturní a zeměpisné zajímavosti-- Kempten, Neuschveinstein, Kostnici, Bodamské jezero, v Rakousku si prohlédli město Salzburg.