Pozdrav z Itálie

Pozdrav ze slunné Itálie po stopách antických, renesančních i současných památek zasílají studenti gymnázia.

Navštíví Padovu, Florencii, Pisu. V Římě budou přítomni audience u papeže.