Praktická část BiO

1. - 3. vyučovací hodina, laboratoř biologie (110)