Prevence je základ!

Tuto důležitou informaci studentům 3. ročníku přišel připomenout náš absolvent Vašek Řepa, který se kromě studia medicíny věnuje i preventivnímu programu LOONO (www.loono.cz). Tento program má za cíl vzdělávat studenty i širokou veřejnost v oblastech prevence rakoviny a kardiovaskulárních nemocí. Tématem našeho workshopu byla prevence rakoviny prsu a varlat. Vzhledem k tomu, že rakovina varlat se objevuje nejčastěji u chlapců a mužů mezi 15. – 45. rokem, je osvěta u studentů zvláště důležitá. Poutavá prezentace byla doplněna o modely jednotlivých orgánů, které byly napadeny rakovinovým bujením. Studenti si tak mohli natrénovat samovyšetřovací metody na daných modelech. I díky Vaškovu moderátorskému umu byly ohlasy na workshop velmi pozitivní.

Tato beseda byla spolufinancována z grantu Zlínského kraje v rámci Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019 pod názvem „Nejsme v tom sami IV“.


Za PK Bi - Che Gabriela Kozubíková