Projekt Interreg

Projekt Interreg je u konce!

Před dvěma roky se naše gymnázium zapojilo do mezinárodního projektu „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovenskočeskom pomedzí“ v rámci operačního programu INTERREG V-A SK-CZ 2014 – 2020 (zkrácený název projektu je SCINET, kód projektu e 304011D204).

Studenti gymnázia se v rámci aktivit projektu účastnili přednášek a workshopů a získávali nové poznatky hlavně z oblasti astronomie a fyziky, ale i dalších technických a přírodovědných oborů.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory ESF a s finanční výpomocí Zlínského kraje. Celková výše nákladů na realizaci projektu činí 2 157 000,- Kč. V rámci tohoto projektu jsme mohli pořídit i nové vybavení a pomůcky do školy. Kromě nových notebooků a odborných publikací, které obohatily knihovnu kabinetu fyziky, byly pořízeny tři dalekohledy s okuláry pro pozorování noční i denní oblohy. V rámci výuky astronomie a geografie mohou studenti používat nové glóbusy Měsíce, Marsu, hvězdné oblohy, model Telluria a také reliéfní astroreality glóbusy Earth, Mars Pro a Lunar Pro.

Povědomí o průzkumu vesmíru našim studentům může rozšířit sestavování Lego modelů vesmírných lodí, sond a lunárního modelu.

I když projekt končí, věříme, že kromě pomůcek a modelů, přinesl nové vědomosti, zkušenosti a  přispěl k navázání nových přátelství mezi našimi a slovenskými studenty z púchovského gymnázia. 

Mgr. Irena Sucháčková