Projekt INTERREG

V tomto týdnu na škole probíhá cyklus přednášek, jejichž hlavním tématem je astrofyzika a fyzika.
Přednášky jsou součástí projektu, jehož hlavními partnery jsou naše družební škola Gymnázium Púchov a Slezská univerzita v Opavě a dalšími partnery je naše škola a Hvězdárna a planetárium MRŠ v Hlohovci. Název projektu je "Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí".

Přednášky jsou lektorovány odborníky z opavské univerzity a z hvězdárny v Hlohovci. Naši studenti mají díky nim možnost rozšířit svoje povědomí o vzniku hvězd, exoplanetách, černých dírách, kosmonautice a také se dozvědět něco nového o obecné a speciální teorii relativity.


Za PK M,F, In Irena Sucháčková