Rekonstrukce odborných laboratoří fyziky, chemie a biologie

Již třetím týdnem probíhají na gymnáziu stavební úpravy odborných učeben přírodovědných předmětů. Rekonstrukce laboratoří a odborné učebny fyziky zahrnují jak stavební úpravy, tak z větší části instalaci  zcela nového vybavení a přístrojů. Po dokončení všech prací budou žákům a jejich učitelům k dispozici zcela nová laboratorní pracoviště s odbornými pomůckami a potřebným ICT zázemím.

Náklady na realizaci této akce získala škola schválením projektu ve výzvě IROP za finanční podpory Evropské unie.

Bližší naleznete v sekce "Projekty" - "Projekt IROP"