Režim výuky od 7. 12. 2020

V souvislosti s vývojem epidemie a posunem do stupně PES 3 dochází k rozvolnění opatření v oblasti školství, což umožňuje s určitými omezeními organizovat prezenční výuku v dalších třídách naší školy.

Organizace výuky od 7. 12. do 18. 12. 2020 bude následující :

-  výuka 4.A a 4.B bude pokračovat prezenčně od pondělí do pátku v plném rozsahu stálého rozvrhu;

-  obnoví se prezenční výuka i 1. – 3. ročníků studia, zde rotačním způsobem;

-  v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 (s výlukou 10. 12. 2020, kdy bude škola uzavřena z důvodu celodenního odpojení elektřiny) bude probíhat prezenční výuka tříd 2.B, 3.A a 3.B.  Výuka tříd 1.A, 1.B a 2.A a bude i nadále probíhat distančním způsobem;

-  v týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020 bude probíhat prezenční výuka tříd 1.A , 1.B a 2.A , třídy 2.B, 3.A a 3.B se budou vyučovat distančně;

Distanční výuka formou zadávání zůstává v platnosti v dosavadním rozsahu (tj. platí v týdnu, kdy je třída v distanci).

Rozvrh najdete na webu školy nebo v aplikaci Bakaláři.