Roušky ve škole - 17. 9. 2020

Změna vyhlášená dne 17. 9. 2020

Dle pokynů Ministerstva zdravotnictví:

Roušky budou od pátku (18. 9. 2020) povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).


AKTUÁLNĚ 9.9.2020

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé České republice. Oznámil na svém twitterovém účtu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

- od 10. 9. 2020 je povinnost nosit ve společných prostorách školy roušky

- ve třídě při vyučování se nosit nemusí

- dodržujte pravidla 3R (roušky, rozestupy, ruce).


OBECNÉ ve školním roce 2020/2021

Provoz školy  vzhledem ke Covid-19

Aktuální oznámení jsou zveřejňována na webové stránce školy (týká se žáků i učitelů) a e-mailem (týká se žáků a učitelů). Povinnost kontrolovat e-mailové zprávy pro žáky i učitele je denně!

Vnitřní provoz školy

Po vstupu do budovy si příchozí dezinfikuje ruce a důkladně umyje mýdlem a teplou vodou. Zvýšenou hygienu rukou  dodržuje  po celou dobu ve škole.

Učitelé, kteří vykonávají dohled na chodbách, musejí být celou dobu přítomni a kontrolovat dodržování této zásady.

Učitelé dbají na dodržování základních pravidel dle aktuálního stavu na téma roušky, rozestupy, skupiny, shromažďování ….

V případě výskytu covid-19 rozhoduje o následném okruhu rizikových osob a dalších krocích KHS (karanténa osoby, skupiny, ...). Z důvodu nařízení karantény pro více než polovinu žáků ve třídě přechází forma výuky pro dotčené žáky z prezenční na povinnou distanční.

Stravování

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, budou nastupovat do jídelny v časovém intervalu dle rozvrhu.

  • při vstupu do jídelny si strávníci dezinfikují ruce, poté vstupují do jídelny jednotlivě, v rozestupech
  • na vstupu do jídelny se omezuje počet strávníků čekajících u výdeje stravy na 5 osob, ostatní žáci čekají v rozestupech v prostoru jídelny a před ní
  • učitelé, kteří konají dohled, zajistí, aby v bezprostředním prostoru výdeje bylo max. pět žáků
  • strávníci se v jídelně zdržují po dobu nutnou ke konzumaci oběda, poté ihned opouštějí jídelnu
  • doporučujeme skupinám žáků jedné třídy sedět u společného stolu
RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy

Aktualizováno s platností k 10.9.2020